Professor Tom R. Burns har blivit invald som medlem av två akademier

2017-06-15

Professor emeritus Tom R. Burns vid sociologiska institutionen har nyligen blivit invald medlem av International Academy for Systems and Cybernetic Sciences (IASCYS) och Strömstad akademi: nordiskt institut för avancerade studier. 

Syftet med IASCYS är att skapa ett internationellt, mångkulturellt, flerspråkigt och överdisciplinärt nätverk av utbildare, lärare, forskare och chefer inom systemteori, systemics och cybernetik. Expertnätverkets uppgift är att inrätta pedagogiska, informationsmässiga och forskningsmässiga funktioner som verkar på alla nivåer och för alla människor för att främja ett vetenskapligt holistiskt angreppssätt, med särskilt fokus på systemteori, systemics och cybernetik. Nätverket har också till uppgift att utveckla innovativa forskningsämnen och främja etableringen av samarbetande forskningsnätverk i systemics och cybernetik samt stödja unga forskare i ämnet och främja internationella nätverk för grundutbildning och forskarutbildning i systemics och cybernetik. Akademin ägnar sig främst åt att organisera återkommande event och möten samt publicera förfaranden, böcker, online-artiklar, presentationer och rapporter. IASCYS har medlemmar i 21 länder: Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Chile, Kina, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Japan, Nederländerna, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovenien, Spanien, Storbritannien och USA. http://www.iascys.org/      

Burns har också blivit invald som medlem av Strömstad akademi: nordiskt institut för avancerade studier. Akademin ägnar sig åt forskning, utveckling, utbildning och att informera allmänheten. Akademin organiserar möten och seminarier och publicerar nyhetsbrev, elektroniska rapportserier och bokserier. Den är belägen i Strömstad stadshus i Strömstad. Strömstad akademi har bland annat svenska, norska, danska, finska och estniska medlemmar. http://www.stromstadakademi.se/