Inbjudan till att delta i seminarium med anledning av det nyinstiftade Hans L Zetterberpriset

2016-10-27

Uppsala Universitet och dess sociologiska institution inbjuder härmed till att på torsdagen  den 3 november delta i ett akademiskt seminarium för att uppmärksamma det nyinstiftade priset, ” Hans L. Zetterberg Prize in Sociology”, samt donationen av böcker och möbler till the Hans L Zetterberg Room.

Program

13:15-15. Zetterbergseminarium I sal  7-0043 (Hus 7), Engelska Parken.
Professor Michele Micheletti (Statsvetenskap, Stockholms Universitet): Konsumtion och politik
Professor Olof Petersson (Statsvetenskap): Den skimrande sociologen
Professor Aleksandra Ålund (Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet) Rötter, dörrar och broar: Betydelsen av Georg Simmel för samtida IMER forskning

15.00 (direkt efter seminariet) Visning av the Hans L Zetterberg Room (Sociologiska institutionen, Engelska Parken
Klicka här för mer information om det nya Hans Zetterberg  priset.

Frågor kan även besvaras av Patrik.Aspers@soc.uu.se