Professor Sandra Torres invald i Kungl. Vetenskaps-Societeten.

2016-10-07

Professor Sandra Torres vid Sociologiska institutionen har valts in i Kungl. Vetenskaps-Societeten. Societeten  är Sveriges äldsta lärda sällskap (akademi), grundat 1710. Societeten består av 130 ordinarie och 100 utländska ledamöter fördelade på fyra klasser, fysisk-matematiska, naturalhistorisk-medicinska, historisk-arkeologiska och teknisk-ekonomiska, dit samhällsvetare hör i detta sammanhang.

En viktig del av  Kungl. Vetenskaps-Societetens nuvarande verksamhet består i att genom priser och belöningar uppmärksamma framför allt yngre forskare. Genom en bred åldersfördelning hos ledamöterna utgör Societeten också en betydelsefull brygga över generationer.
Mer information om Societetens verksamhet finns på http://www.vetenskapssocietetenuppsala.se