Forsknings- och utbildningssatsning i socialt arbete

2016-09-05

Uppsala Universitetet och Sveriges äldsta sociologiska Institution gör en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i socialt arbete.

Vi utlyser flera anställningar i syfte att stärka ett av universitetets mest eftersöka utbildningsprogram - Socionomprogrammet. En mycket viktig del i denna satsning utgörs av etablerandet av forskarutbildning i socialt arbete.  Som ett av landets ledande forskningsuniversitet och en av världens topprankade sociologiska institutioner söker vi nu forskningsaktiva kollegor som är välförankrade i socialt arbete, vilka tillsammans med oss vill vidareutveckla den forskningstradition som länge funnits vid Sociologiska Institution, med studier om sociala problem, social utsatthet och det sociala arbetets praktik.