2014-12-01 Mångfaldsbarometern 2014 nu publicerad av Högskolan i Gävle

2014-12-01

Mångfaldsbarometern 2014 visar att fler är positiva till mångfalden - men det finns orosmoln. 73 procent uppger att de är positiva till mångfald i det svenska samhället och det är en liten ökning sedan fjolårets mätning. Samtidigt är andelen med extremt negativa attityder större än någonsin, över 7 procent. Det visar Mångfaldsbarometern, den årliga studie som undersöker den svenska befolkningens attityd till etnisk mångfald som nu sammanställts av Högskolan i Gävle.