2014-10-12 Universitetslektor i socialt arbete

2014-10-21

Vikariat under perioden 2015-01-01—2015-12-31. Ansökan senast 2014-11-17.

Information och länk till ansökan finns på  http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=45554