2014-10-08 Institutionsstyrelseval 2014

2014-10-08

Valresultat vid Institutionsstyrelseval 2014:

Valkorporation studerande ( grundutbildning)

Mandatperiod 2014-11-07--2015-10-31

Ordinarie ledamot: Aino Rosén

Suppleant : Carin Leibring Svedjedal

Valkorporation studerande ( master)

Mandatperiod 2014-11-07--2015-10-31

Ordinarie ledamot: Mattias Grahn

Suppleant : vakant (fyllnadsval kommer att utlysas senare)

Röstsammanräkningsprotokoll har anslagits vid institutionens anslagstavla 2014-11-29. Eventuell erinran mot valresultatet lämnas till prefekten inom 6 arbetsdagar efter anslagsdatum, d v s senast den 6 november 2014 kl 16.00.