2014-05-22 Debattartikel av Donald Broady i DN

2014-05-22

Barn till lärare vill inte längre utbilda sig till lärare

Akademins gärdsgårdsserie. Lärarstudenterna rekryteras allt mindre från akademiska hem. Studenter med goda betyg väljer andra karriärer. Den kritiserade lärarutbildningen skiljs allt mer från den övriga universitetsvärlden, och kravet på att ha genomgått den sänker yrkets kvalitet, skriver tre forskare i sociologi.