2014-02-24 Ny bok: Att skriva uppsats med akribi

2014-02-24

Boken är skriven av Jan Trost, professor emeritus vid sociologiska institutionen. I denna fjärde upplaga har texten uppdaterats och ett nytt avsnitt om forskningsetik tillkommit, författat av docent Ulla Hellström Muhli, universitetslektor vid sociologiska institutionen.

Att skriva uppsats med akribi är avsedd för alla som ämnar skriva en vetenskaplig rapport eller uppsats vid högskola eller universitet. Boken är utgiven av Studentlitteratur.