2014-02-19 Roland Paulsen tilldelades Wallanderstipendiet

2014-02-19

Roland Paulsen, som disputerade vid Sociologiska institutionen i april 2013 med avhandlingen 'Empty Labor: Subjectivity and Idleness at Work' har i tilldelats Wallanderstipendiet 2013.

Roland Paulsen, som disputerade vid Sociologiska institutionen i april  2013 med avhandlingen 'Empty Labor: Subjectivity and Idleness at Work' har i tilldelats Wallanderstipendiet 2013, beslutat av forskningsnämnden för Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Stipendiet utgår med 1 485 000 kronor för fortsatt forskningsarbete. Mer information om stipendiet finns på stiftelsens websida.