2013-12-12 Boklansering 12/12 kl 13.15 i kafferummet

2013-12-09

Medlemmar ur Forskargruppen för intersektionella studier har hösten 2013 publicerat två böcker på Palgrave Macmillan. Docent Minoo Alinia: Honor and Violence against Women in Iraqi Kurdistan, samt professor Maria Eriksson, doktorand Linnéa Bruno och professor Elisabet Näsman: Domestic Violence, Family Law and School.

Välkommen att delta i kort seminarium och firande med anledning av att medlemmar ur forskargruppen för intersektionella studier hösten 2013 publicerat två böcker på Palgrave Macmillan. Docent Minoo Alinia: Honor and Violence against Women in Iraqi Kurdistan, samt professor Maria Eriksson, doktorand Linnéa Bruno och professor Elisabet Näsman: Domestic Violence, Family Law and School.

Alinias bok bygger på fältstudier i irakiska Kurdistan, innefattande intervjuer med förövare, offer och aktivister. Våld mot kvinnor i namn av heder analyseras ur intersektionella perspektiv, som ställs mot ett kulturaliserande och stigmatiserande perspektiv. Boken bidrar således med fördjupad kunskap om våldets komplexitet.

Erikssons, Brunos och Näsmans bok bidrar med ny kunskap om hur våld i familjen hanteras inom olika delar av välfärdssystemet. Med utgångspunkt i barns rätt till skydd, delaktighet och stöd fokuseras hur barn och personal i skola och förskola påverkas av våld och tvister om vårdnad, boende och umgänge, samt personalens beredskap för att hantera barnens och sin egen utsatthet.