2013-11-08 Jan Trost fick priset Upphovsrättens hjältar 2013

2013-11-08

Professor emeritus Jan Trost vid Sociologiska institutionen var en av sammanlagt sex pristagarna för ALIS-priset Upphovsrättens hjältar 2013. Mer om priset på ALIS hemsida