2013-10-09 Ny rapport: ekonomiskt utsatta barn i Uppsala

2013-10-09

Syftet med denna rapport är att synliggöra vilka behovsbedömningar som görs och vilka resurser som finns hos olika aktörer i kommunen för att tillgodose ekonomiskt utsatta barns behov. Rapporten är framtagen av Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, med Dr Stina Fernqvist som projektledare.