2013-09-19 Docentföreläsningar 2 oktober

2013-09-19

Docentföreläsningar vid Sociologiska institutionen genom Högre seminariet är nytt och vi hoppas att det kan bli en tradition. Syftet är att ge institutionen och en intresserad allmänhet en möjlighet att bekanta sig med de forskare som fått sin docentur vid institutionen och att fira de kolleger som nyligen fått denna utnämning. Vi har alltså bjudit in de forskare som nyligen blivit förklarade docentkompetenta och bett dem hålla korta presentationer över sin forskning.