2013-04-04 Gemensam A-kurs i Sociologi och Socialpsykologi fr.o.m hösten -13!

2013-04-04

Från och med höstterminen 2013 inleds studier i såväl Sociologi som Socialpsykologi med den gemensamma kursen Sociologi och Socialpsykologi A, 30 hp.

Kursen Sociologi och Socialpsykologi A ger behörighet till såväl Sociologi B som till Socialpsykologi B. Sociologi med inriktning arbetsliv, organisation och personal (Sociologi AOP) har egen inledande A-kurs. (Observera att i en och samma examen kan endast ettdera ämnet Sociologi, Socialpsykologi eller Sociologi AOP ingå.)