Doktorandplats utlyses

2015-04-28

 Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser härmed en doktorandplats i sociologi inom forskningsprogrammet The Seed Box: A Mistra/Formas Environmental Humanities Collaboratory och ingå i en gemensam forskarskola med Linköpings universitet, KTH och Uppsala universitet.

Klicka här för mer information samt ansökan. Sista ansökningsdatum: 2015-05-25

Avhandlingsprojektet situeras innanför det breda fältet environmental humanities som rör sig över uppdelningen mellan kultur och natur. Vårt forskningsprogram ger sig i kast med aktuella och historiska miljöprojekt med fokus på värderingar, etik, samtidspolitik, historia, genus, förkroppsligade identiteter, gestaltning, media, makt, kunskapsteori, mänskliga och icke-mänskliga (natur, djur, teknik) relationer, vetenskap i samhället, institutionell förnyelse, och kulturella föreställningar.