Andreas Melldahl gästar Högre seminariet

2015-04-10

Han föreläser om Utbildningens värde: Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet

Onsdag 22 april kl. 14:15 - 16

Torgny Segerstedt-rummet (2-1026)

Andreas Melldahl disputerade den 6 februari på sin doktorsavhandling ”Utbildningens värde” vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Han presenterar nu den för oss på Högre seminariet. Han är forskare vid Stockholm School of Economics Institute for Research i det av ekonomhistorikern Martin Gustafsson ledda projektet ”Studielån, lön och förmögenhet inom högskolan: Sociala gruppers studiefinansiering 1999-2006”.

Nyare publikationer:

Nylander, Erik & Andreas Melldahl, “Playing with Capital: Inherited and Acquired Assets in a Jazz Audition”, s.83-106 i Poetics, 48, 2015

Melldahl, Andreas & Mikael Börjesson, “Charting the Social Space: the Case of Sweden in1990”, s. 135-156 i Philippe Coulangeon & Julien Duval (red.) The Routledge Companion to Bourdieu’s ‘Distinction’, New York: Routledge, 2015.

Den som vill läsa innan i Melldahls avhandling kan lämpligen läsa s.13-39 ur inledningen, s. 183-250 om två eliter och sammanfattningen s. 253-266. Den finns att ladda ner från DIVA:

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:769660