2015-03-24 Doktorandplatser utlyses vid sociologiska institutionen

2015-03-24

Sociologiska institutionen utlyser härmed fem doktorandplatser med öppen inriktning inom sociologi. Tillträde den 1 september 2015

Sista dag för ansökan: 2015-04-08

Information samt länk till ansökan finns på: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=61136