2015-03-24 En doktorand söks till forskningsprojekt

2015-03-24

En doktorand söks av Sociologiska institutionen till forskningsprojektet "The Different Aspects of Health: Relations between Mortality, Morbidity, Functional Status, and Subjective Health in European Populations" som leds av professor Ilkka Henrik Mäkinen. Arbetet består av att genomgå en doktorandutbildning i sociologi och skriva en avhandling om forskningsprojektets tema. Tillträde den 1 september 2015.

Sista dag för ansökan: 2015-04-08

Information samt länk till ansökan finns på: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=61139