Doktorandplats i sociologi inriktning bostads- och urbanforskning.

2015-03-24

Sociologiska institutionen utlyser härmed en doktorandplats i sociologi. Tjänsten är förlagd till Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet och har inriktning mot bostads- och urbansociologi. Tillträde den 1 september 2015.

Sista dag för ansökan: 2015-04-08

Information samt länk till ansökan finns på: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=61141