2014-12-11 Universitetslektor i Sociologi särskilt arbete, ekonomi och organisation

2014-12-11

Tillsvidareanställning 100%
Ansökan senast 2015-02-15
Information samt länk till ansökan finns på: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=49240.