Zetterbergpriset till sociologen Adel Daoud

2022-11-18

Sociologen Adel Daoud tilldelas Zetterbergpriset 2022. Han tilldelas utmärkelsen ”för sitt innovativa bidrag till samhällsvetenskaplig forskning om klassiska sociala frågor som barnfattigdom, ohälsa och rättvisa”, enligt motiveringen.

Varje år delar Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet ut det internationella Hans L Zetterbergpriset. Priset tilldelas yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete i sociologi, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, har flyttat fram forskningsfronten. Prissumman är 100 000 kronor.

Priset kommer att delas ut under en ceremoni i Universitetshuset Sal VIII den 12 december kl 14:15. I anslutning till prisceremonin kommer professor Daoud hålla en publik föreläsning med tema ’From Economic Sociology to Computational Social Science, and Beyond’.

Läs mer om priset, pristagaren och prisutdelningen här. 

Se inbjudan till prisutdelningen här.