Föreläsningar om äldres samhällsengagemang 8/12

2022-11-01

Institutionens forskare inom äldreområdet bjuder in till föreläsningar om äldres samhällsengagemang den 8 december 2022 kl. 17-19.

Varför? Vid institutionen bedrivs ett FORTE-finansierat forskningsprojekt under akronymen CIVEX, i samarbete med fem europeiska länder. Projektet undersöker dels vad europeiska mätningar av äldres samhällsengagemang visar och dels hur grupper av äldre som antas vara särskilt sårbara faktiskt bidrar till sina familjer, närområdet och det vidare samhället. Detta utgör den första delen i en föreläsningsserie som kommer att anordnas årligen under de tre kommande åren. Årets föreläsningar kommer att redogöra för kunskapsläget, visa trender i europeiska mätningar av äldres samhälleliga engagemang och presentera preliminära resultat som projekt genererat så här långt via kvalitativa intervjuer. I förhållande till det sistnämnda kommer fokus att ligga på en av de grupper av äldre som CIVEX projektet fokuserar på, dvs. äldre som bor i utsatta områden.

Var? Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala, sal IV eller via länk (skickas via mail till anmälda deltagare).

Anmäl dig här.

For mer information om CIVEX: Samhälleliga engagemang bland den äldre befolkningen - Sociologiska institutionen - Uppsala universitet (uu.se).