Pris för bästa artikel 2021 till Miia Bask

2022-09-06

Miia Bask, Pasi Haapakorva, Mika Gissler och Tiina Ristikari har vunnit pris för bästa artikel 2021 av tidskriften International Journal of Social Welfare. Artikeln är: Growing up in economic hardship: The relationship between childhood social assistance recipiency and early adulthood obstacles.

Läs mer om priset och tidkskriften här.

Läs artikeln här.