Välkommen till Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt - inom CESAR socionomprogrammet och socialt arbete.

  • Föreläsning med Zetterberg- pristagaren Joscha Legewie 2019

  • Alumniprofil Karin Busch Zetterberg
  • Hedersdoktor Richard Swedberg föreläser

  • Föreläsning om Professor Segerstedt del 1

  • Föreläsning om Professor Segerstedt del 2

  • Föreläsning om Professor Segerstedt del 3

Mer om sociologiska institutionen

Sociologer utför samhällsvetenskaplig grundforskning och utvecklar - utan begränsning till några specifika områden eller teman - metoder och teorier för att studera, förstå och förklara den sociala verkligheten. Institutionens forskning och undervisning speglar denna bredd och mångfald. Här möter du forskare och lärare som studerar exempelvis: arbetsliv, barn, ekonomi, genus, funktionsnedsättning, jaguppfattningar, nätverk, mode, organisation, stadsliv, sexualitet, teknik och åldrande.

Inom grundutbildningen studerar omkring femhundra studenter varje termin på något av institutionens två program, eller på någon av de flertaliga fristående kurser, som också kan ingå som obligatorisk eller valfri kurs i program vid andra institutioner.

Institutionen erbjuder utbildning på avancerad nivå genom fristående kurser och inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Inom institutionens forskarutbildningen slutförs c:a fem doktorsavhandlingar per år.

Totalt omfattar institutionen ett femtiotal anställda forskare, lärare och administratörer. 

Här kan du läsa mer om institutionens Historik

Senast uppdaterad: 2021-06-21