Välkommen till Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi samt sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal.

 • Föreläsning med Zetterbergpristagaren Emanuel Deutschmann 2023

 • Professorsinstallationsföreläsning med Stina Bergman Blix

 • Föreläsning med Zetterbergpristagaren Adel Daoud 2022

 • Föreläsning med Zetterbergpristagaren Anders Sundell 2021

 • Föreläsning med Zetterbergpristagaren Lisa Lindén 2020

 • Föreläsning med Zetterberg- pristagaren Joscha Legewie 2019

 • Alumniprofil Karin Busch Zetterberg
 • Hedersdoktor Richard Swedberg föreläser

 • Föreläsning om Professor Segerstedt del 1

 • Föreläsning om Professor Segerstedt del 2

 • Föreläsning om Professor Segerstedt del 3

Mer om sociologiska institutionen

Sociologer utför samhällsvetenskaplig grundforskning och utvecklar - utan begränsning till några specifika områden eller teman - metoder och teorier för att studera, förstå och förklara den sociala verkligheten. Institutionens forskning och undervisning speglar denna bredd och mångfald. Här möter du forskare och lärare som studerar exempelvis: arbetsliv, barn, ekonomi, genus, funktionsnedsättning, jaguppfattningar, nätverk, mode, organisation, stadsliv, sexualitet, teknik och åldrande.

Inom grundutbildningen studerar omkring femhundra studenter varje termin på något av institutionens två program, eller på någon av de flertaliga fristående kurser, som också kan ingå som obligatorisk eller valfri kurs i program vid andra institutioner.

Institutionen erbjuder utbildning på avancerad nivå genom fristående kurser och inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Inom institutionens forskarutbildningen slutförs c:a fem doktorsavhandlingar per år.

Totalt omfattar institutionen ett femtiotal anställda forskare, lärare och administratörer. 

Här kan du läsa mer om institutionens Historik.

I juni 2022 firade institutionen 75-årsjubileum. Här kan du läsa mer om jubiléet och ta del av bilder

Nedan kan du se en kort presentation av institutionen från prefekten. 

Senast uppdaterad: 2024-03-25