Studieplan för Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Master Programme in Social Analysis of Economy and Organisation

Inriktning: Sociologi (Sociology)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för Sociologi (giltig från HT 2015)

Termin 1

Termin 2

* Obligatorisk