Studieplan för Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Master Programme in Social Analysis of Economy and Organisation

Inriktning: Kulturgeografi (Social and Economic Geography)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för Kulturgeografi (giltig från HT 2015)

Termin 1

Termin 2

* Obligatorisk