Studieplan för Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Master Programme in Social Analysis of Economy and Organisation

Inriktning: Ekonomisk historia (Economic History)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för Ekonomisk historia (giltig från HT 2015)

Termin 1

Termin 2

* Obligatorisk