Sociologiska institutionen

Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap

Master Programme in Social Sciences

Inriktning: Medie- och kommunikationsvetenskap (Media and Communication Studies)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: SSV2M
  • Inriktningskod: MEDK
  • Fastställd: 2012-06-14
  • Beslutad av: Institutionsstyrelsen
  • Reviderad: 2012-08-16
  • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
  • Diarienr: SAMFAK 2012/134 Doss 3:1:1
  • Studieplanen gäller från: HT 2012
  • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

Termin 1

Termin 2

Valbara kurser, 15 hp

Termin 3

Valbara kurser, 15 hp

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp