Sociologiska institutionen

Kursplan för Aktuella sociologiska diskussioner

Current Sociological Debates

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2SC134
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Sociologi A1N, Socialpsykologi A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2016-03-09
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 35, 2016
  • Behörighet: Grundexamen om minst 180 hp, varav minst 90 hp inom Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, eller motsvarande.
  • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.