Sociologiska institutionen

Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Cyberkultur och politik

Media and Communication Studies: Cyberculture and Politics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV110
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-01-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2012
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på engelska.

Mål

Efter att ha gått kursen ska studenterna:
- kunna redovisa avancerad kunskap om aktuell forskning om cyberkultur och politik;
- kunna kritiskt värdera centrala teman, teorier och frågor inom studiet av cyberkultur och politik;
- visa förståelse för relationen mellan samtida digitala teknologier och politik/politisk handling;
- använda kvalitativa datakällor för att analysera och värdera relationen mellan samtida digitala teknologier och politik/politisk handling;
- kunna analysera och reflektera i grupp över komplex information;
- kunna planera, genomföra och skriva oberoende och reflekterande forskningsrapporter;
- visa förmåga att presentera skriftliga arbeten i muntlig form samt bidra med konstruktiv kritik på andras skriftliga arbeten.

Innehåll

Kursens syfte är att introducera teorier och forskning om cybergemenskaper, onlinenätverk och sociala medier, med särskilt fokus på användning av digitala medier för politiska uttryck och politisk aktivitet. Frågorna studeras från lokala, nationella och globala perspektiv. En djupare förståelse för teorier och debatter om och hur digitala medier har omvandlat politisk organisering och politisk handling utgör kursens kärna.

Undervisning

Föreläsningar, handledning och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och godkända uppgifter i samband med seminarier samt individuell tentamen.
Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 14, 2014

 • Habermas, Jürgen The structural transformation of the public sphere : an inquiry into a category of bourgeois society

  Cambridge, Mass.: MIT Press, c1989

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hands, Joss @ is for activism : dissent, resistance and rebellion in a digital culture

  London: Pluto, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miller, Vincent Understanding digital culture

  Los Angeles: SAGE, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mouffe, Chantal On the political

  London: Routledge, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olsson, Tobias; Dahlgren, Peter Young people, ICTs and democracy : theories, policies, identities, and websites

  Göteborg: Nordicom, University of Gothenburg, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Papacharissi, Zizi A networked self : identity, community and culture on social network sites

  New York: Routledge, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

ARTICLES (handed out in class);
Neumayer, C; Svensson, J; Banfield-Mumb, A; Schossböck, J.:Identity negotiation in activist participation 2014

Neumayer, C; Svensson, J; Activism and radical politics in the digital age: Towards a typology 2014

Svensson, J., Activist capitals in network societies Positioning and power within a Swedish middle-class activist demand 2014

Svensson, J.,Deliberation or What? A Study of Activist Political Participation on Social Networking Site. 2014