Sociologiska institutionen

Kursplan för Analyser av medier och organisationskommunikation

Analysing Media and Organisational Communication

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV088
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-08-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2008
 • Behörighet: 80 p/120 hp varav 60 p/90 hp i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen är öppen för studenter antagna till masterutbildningen i samhällsvetenskap vid Uppsala universitet men kan också ges som fristående kurs. Kursen ges på engelska.

Mål

Having completed the course, the student should be able to

Knowledge and Understanding

• analyse recent and older studies in the areas media studies and strategic/organisational communication
• explain the merits and shortcomings of specific methods of analysis in a given study
• point out how theory in media and communication science has developed in relation to theoretical discussions in other disciplines of social science and the humanities

Skills and capacities

• formulate qualified research questions, motivate choice of method and make analysis using relevant theories.
• plan and carry out a research project and report the research in written and oral form

Evaluative capacity and approach

• address and find solutions to ethical problems in research design and implementation
• identify, analyse and discuss questions of gender and eurocentrism in relation to the theories and perspectives of the discipline

Innehåll

The students are taught to analyse theories and the development of theory critically, paying attention to the tendency of canonisation and such issues as gender bias and eurocentrism. How media and communication relate to other social science and humanities disciplines is also discussed.
Analysis and research of media and organisations issues is done individually and in project form. Projects can address issues as media strategies in connection with media events or media issues of major impact.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Examination

Skrftlig eller muntlig examination. Den skriftliga examinations kan vara i form av en hemtentamen. Aktivt deltagande vid seminarier och projektarbete. Betyg ger i tre nivåer: VG (Väl godkänd), G (Godkänd) och U (Underkänd).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2012

Recommended literature

 • Thussu, Daya Kishan International communication : a reader

  London: Routledge, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chouliaraki, Lilie; Morsing, Mette Media, organizations and identity

  Basingstoke, England: Palgrave Macmillan, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Curran, James; Morley, David Media and cultural theory

  London: Routledge, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Silverstone, Roger Media and morality : on the rise of the mediapolis

  Cambridge: Polity press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Recent research articles

Recommended reading

 • Branston, Gill; Stafford, Roy The media student's book

  5th ed.: New York: Routledge, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gray, Ann Research practice for cultural studies : ethnographic methods and lived cultures

  London: SAGE, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Markham, Annette N.; Baym, Nancy K. Internet inquiry : conversations about method

  Los Angeles: Sage Publications, 2009 [dvs. 2008]

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan