Sociologiska institutionen

Kursplan för Teorier inom medie- och kommunikationsvetenskap

Theories in Media and Communication Studies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV087
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-08-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2008
 • Behörighet: 80 p/120 hp varav 60 p/90 hp medie- och kommunikationsvetenskap, eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen är öppen för studenter antagna till masterutbildningen i samhällsvetenskap vid Uppsala universitet men kan också ges som fristående kurs. Kursen ges på engelska.

Mål

This course provides an advanced introduction to Media and Communication Science. It presents and analyzes theory for the scientific study of media and communication, and demonstrates how the media are related to culture and society. Through an examination of Identity - both as a concept and as mediated expression - the course seeks to develop an understanding of the emergence of modern media theory. Having completed the course, the student should be able to

Knowledge and Understanding

• present theories of media and communication in its social and cultural setting
• discuss and analyse how the global, national and local are linked together in media and communication practices and theories
• critically discuss and analyse how the relation between media, culture and identity is theorized in different areas of the field (media studies, social/cultural studies and strategic communication/organisational studies)
• discuss the theoretisation of media, communication and culture critically

Skills and capacities

• orally present theories and issues in a clear way
• compile and analyse recent research in the area and to present this in written form

Evaluative capacity and approach

• discuss issues about morality and responsibility of media and strategic communication

Innehåll

Communication, media culture and media industries are essential traits in the social and cultural landscapes of the world of today. This course investigates how media and communication shape and are shaped by global social and cultural development. It also looks into how the science of media and communication of today has developed through a dialogue between social scientific and humanistic perspectives. The analysis of contemporary media culture and communication conditions is done through the lens of Identity – as a concept and as mediated expression. Social, professional and organisational identity is used as nexus for studying contemporary theory in Media and Communication Science.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Godkänt seminariedeltagande och inlämning av avslutande projektrapport. Kursen bedöms med betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2011

Core literature

 • Lash, Scott; Lury, Celia Global culture industry

  Cambridge: Polity, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • McChesney, Robert W. Communication revolution : critical junctures and the future of media

  New York: New Press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rantanen, Terhi The media and globalization

  London: SAGE, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Christensen, Miyase; Jansson, André; Christensen, Christian Online territories : globalization, mediated practice, and social space

  New York: Peter Lang, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Thematic reading

 • Articles on Organizations and Identity, max. 100 pages

  Institutionen för informatik och media,

  Obligatorisk

 • Articles on Social and Cultural Identity, max. 100 pages

  Institutionen för informatik och media,

  Obligatorisk

 • Articles on Professional Identity, max. 100 pages

  Institutionen för informatik och media,

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan