Studieplan för Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Bachelor Programme in Human Resource Management and Working Life

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från VT 2010)

Termin 5