Grundutbildning vid Sociologiska institutionen

Inom grundutbildningen ges kurser i Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP). Examen på grundnivå är filosofie kandidat (Fil. Kand).

Studier i Sociologi och i Socialpsykologi inleds från och med höstterminen 2013 med den gemensamma kursen Sociologi och Socialpsykologi A, 30 hp som ger behörighet till fortsättningskurserna Sociologi B respektive Socialpsykologi B.

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal har egen inledande A-kurs.

Observera att i en och samma examen kan endast ettdera av ämnena Sociologi, Socialpsykologi och Sociologi med inriktning arbetsliv, organisation och personal ingå.

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 180 hp leder till kandidatexamen med beteendevetenskapligt huvudområde.

Inom CESAR - Centrum för socialt arbete ges Socionomprogrammet samt kurser på avancerad nivå i Socialt arbete. Socionomprogrammet leder fram till en socionomexamen på 210 hp, vilket är en yrkesexamen och avslutas på avancerad nivå. Det är även möjlig att ansöka om en kandidatexamen i socialt arbete på 180 hp efter termin 6 på programmet. Klicka här för socionomprogrammets studieplan med länkar till respektive kursplan.

I listan nedan finner du institutionens kurser på både grundnivå och avancerad nivå (masternivå). Observera att vissa kurser endast ges inom visst program, och inte går att söka som fristående kurs!