Sociologiska institutionen

Kurser

Obligatoriska kurser

  • Introduktionskurs 7,5 högskolepoäng
  • Två metodkurser - kvalitativ metod och kvantitativ metod (sammanlagt minst 15 högskolepoäng)
  • Vetenskapsteori 7,5 högskolepoäng
  • Ämnesteoretiska kurser inom sociologi och socialpsykologi (sammanlagt 15 högskolepoäng)

Doktoranden ska även presentera sitt avhandlingsarbete vid ett seminarium under det första året, halvtidsseminarium (efter ungefär två år) samt slutseminarium (under sista året). Vid halvtids- respektive slutseminarium förväntas doktorand tillsammans med disputerad forskare agera opponent. Seminariepresentationerna ger sammanlagt 7,5 högskolepoäng.

Valfria kurser

Bestäms i samråd med handledare (sammanlagt minst 22.5 högskolepoäng)

Forskarutbildningens kurser

Översikt för forskarutbildningens kurser

Kursprogram hösten 2015 - hösten 2017

Våren 2018

Moderna sociologiska teorier, 7,5 hp. Period: januari - mars 2018

Schema Moderna sociologiska teorier

Kvalitativa metoder, 7,5 hp. Period: mars - juni 2018

Schema Kvalitativa metoder 

Hösten 2017

Introduktionskurs 7,5 hp Period: september 2017 - juni 2018

Schema Introduktionskurs

Sociologisk teori, inkl. socialpsykologi 7,5 hp

Schema Sociologisk teori

Våren 2017

Vetenskapsteori 7,5 hp. Period: mars - april 2017

Schema Vetenskapsteori

Hösten 2016

Kvantitativa metoder 7,5 hp. Period: november - december 2016

Schema Kvantitativa metoder

Våren 2016

Moderna sociologiska teorier, inkl. socialpsykologi 7,5 hp. Period: januari - april 2016

Schema Moderna sociologiska teorier

Kvalitativa metoder 7,5 hp. Period: april - juni 2016

Schema Kvalitativa metoder

Hösten 2015

Introduktionskurs 7,5 hp Period: September 2015 - januari 2016

Schema introduktionskurs

Sociologisk teori, inkl. socialpsykologi 7,5 hp Period: September - november 2015

Schema Sociologisk teori