Student

This page is for those who are already a student at the Department of Sociology. If you are curious about our courses and programs you can find more information on this under education

Our courses

In the list below you will find the department's courses at both the first cycle and seconded cycle  (master level). Please note that some courses only are given within certain programs, and you cannot apply to them as a freestanding course! Select semester in the box below and then choose whether you want to see the courses alphabetically or sorted by level (basic / advanced level). Links will take you through to the Student Portal. Observe that the first cycle courses only are given in Swedish.

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2019

Hösten 2019

Våren 2020

Hösten 2020

Våren 2021

1 21/1-20/2 2/9-2/10 20/1-19/2 31/8-30/9 18/1-21/2
2 21/2-24/3 3/10-5/11 20/2-25/3 1/10-3/11 22/2-28/3
3 25/3-5/5 6/11-8/12 26/3-30/4 4/11-7/12 29/3-3/5
4 6/5-9/6 9/12-19/1 1/5-7/6 8/12-17/1 4/5-6/6

      

Uppsatsseminarier våren 2019

Uppsatsseminarier:

Seminarier hålls under perioden tisdag 4/6 – fredag 7/6 2019 (ej torsdag 6/6). För Socialt arbete hålls seminarier under perioden måndag 3/6 – fredag 7/6 2019 (ej torsdag 6/6). 

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast måndag den 27 maj 2019 klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postfack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 27 maj).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 fredagen den 31 maj.

Examinatorer:

Sociologi: Jacob Strandell, Lise Eriksson och Susanne Urban.
Socialpsykologi: Vessela Misheva
Sociologi AOP: Michael Allvin och Rafael Lindqvist
Samhällskunskap D, samt Master: Fredrik Palm
Socialt arbete: Siv-Britt Björktomta, Stefan Sjöström, Daniel Nilsson Ranta, Stina Fernqvist