Student

Denna sida vänder sig till dig som redan är student vid Sociologiska institutionen. Om du är nyfiken på våra kurser och program hittar du mer information om detta under utbildning. För studenter på Socionomprogrammet och kurser i socialt arbete hävisar vi till CESAR - Centrum för socialt arbete

Våra kurser

I listan nedan finner du institutionens kurser på både grundnivå och avancerad nivå (masternivå). Observera att vissa kurser endast ges inom visst program, och inte går att söka som fristående kurs! Välj termin i boxen nedan och välj sedan om du vill se kurserna i bokstavsordning eller sorterade efter nivå (grundnivå/avancerad nivå). Länkarna för dig vidare till Studentportalen.

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2019

Hösten 2019

Våren 2020

Hösten 2020

Våren 2021

1 21/1-20/2 2/9-2/10 20/1-19/2 31/8-30/9 18/1-21/2
2 21/2-24/3 3/10-5/11 20/2-25/3 1/10-3/11 22/2-28/3
3 25/3-5/5 6/11-8/12 26/3-30/4 4/11-7/12 29/3-3/5
4 6/5-9/6 9/12-19/1 1/5-7/6 8/12-17/1 4/5-6/6

      

Uppsatsseminarier våren 2019

Uppsatsseminarier:

Seminarier hålls under perioden tisdag 4/6 – fredag 7/6 2019 (ej torsdag 6/6). För Socialt arbete hålls seminarier under perioden måndag 3/6 – fredag 7/6 2019 (ej torsdag 6/6). 

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast måndag den 27 maj 2019 klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postfack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 27 maj).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 fredagen den 31 maj.

Examinatorer:

Sociologi: Jacob Strandell, Lise Eriksson och Susanne Urban.
Socialpsykologi: Vessela Misheva
Sociologi AOP: Michael Allvin och Rafael Lindqvist
Samhällskunskap D, samt Master: Fredrik Palm
Socialt arbete: Siv-Britt Björktomta, Stefan Sjöström, Daniel Nilsson Ranta, Stina Fernqvist