Sociologiska institutionen

Student

Denna sida vänder sig till dig som redan är student vid Sociologiska institutionen. Om du är nyfiken på våra kurser och program hittar du mer information om detta under utbildning.

Våra kurser

I listan nedan finner du institutionens kurser på både grundnivå och avancerad nivå (masternivå). Observera att vissa kurser endast ges inom visst program, och inte går att söka som fristående kurs! Välj termin i boxen nedan och välj sedan om du vill se kurserna i bokstavsordning eller sorterade efter nivå (grundnivå/avancerad nivå). Länkarna för dig vidare till Studentportalen.

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2017

Hösten 2017

Våren 2018

Hösten 2018

Våren 2019

1 16/1-17/2 28/8-27/9 15/1-18/2 3/9-3/10 21/1-20/2
2 20/2-24/3 28/9-29/10 19/2-25/3 4/10-7/11 21/2-24/3
3 27/3-28/4 30/10-3/12 26/3-1/5 8/11-9/12 25/3-5/5
4 2/5-2/6 4/12-14/1 2/5-3/6 10/12-20/1 6/5-9/6

      

Uppsamlings seminarier för uppsatsopponering höstterminen 2016

Uppsatsseminarier

Seminarier hålls under perioden måndag 13/3 –  fredag17/3 2017.

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast måndagen den 27 februari 2017 klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postafack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 27 februari).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 fredagen den 3/3.

Seminarieordförande uppsamlingsseminarier

Samhällskunskap: Fredrik Palm
Sociologi AOP: Michael Allvin och Rafael Lindqvist
Socionomprogrammet: Rafael Lindqvist
Socialpsykologi: Vessela Misheva
Sociologi: Marcus Persson och Reza Azarian

Uppsatsseminarier våren 2017

Uppsatsseminarier

Seminarier hålls under perioden tisdag 30/5 –  fredag 2/6 2017.

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast måndagen den 22 maj 2017 klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postafack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 22 maj).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 fredagen den 26/5

Examinatorer:

Sociologi och Samhällskunskap D: Soc C: Susanne Gustafsson och Tora Holmberg
Socialpsykologi: Vessela Misheva
Sociologi AOP: Michael Allvin och Rafael Lindqvist
Master och Magister: Marcus Persson och Fredrik Palm
Socialt arbete: Daniel Nilsson Ranta, Siv-Britt Björktomta och Rafael Lindqvist