Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje

  • Studie om kommunikation om självmord.
  • Frivilligt att delta i forskningen.
  • Fokus på återkommande samtalsmönster.
  • Personuppgifter raderas i presentationer.

Du som kontaktar Självmordslinjen via chatt eller telefon har kanske mötts av ett meddelande om pågående forskning. Jag som är ansvarig för forskningen heter Clara Iversen och arbetar som forskare vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Medverkande forskare i studien är också Michael Westerlund, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, och Sebastian Kohl, Max Planck Institutet för samhällsstudier i Tyskland.

Målet med forskningen är att förbättra bemötandet av personer som berättar om självmordstankar. Därför undersöker vi hur stödsökande och volontärer på Självmordslinjen talar om självmordstankar och vad som kännetecknar ett gott bemötande. I forskningen är vi intresserade av mönster som återkommer i många samtal, till exempel olika sätt att kommunicera om svåra upplevelser i chattsamtal. Vi är däremot inte intresserade av sådant som utmärker enskilda samtal eller personer.

Det är helt frivilligt att delta i forskningen och du kan självklart ha kontakt med volontärer utan att vara med i forskningen. Därför finns det möjlighet att tacka nej till deltagande i forskning innan du börjar prata med en volontär. Du kan också säga till volontären att du inte vill vara med i forskningen. Om du efteråt kommer på att du inte vill medverka i forskningen så kan du kontakta mig, Clara Iversen, via epost och meddela mig vid vilken tidpunkt du hade en kontakt med Självmordslinjen. Då kommer jag att radera kontakten utan att läsa eller lyssna på den.

Vi forskare är ansvariga för att ta bort uppgifter som kan leda till att du identifieras. Till exempel presenteras aldrig samtal utan att uppgifter om namn, platser eller specifika problem har raderats. De inspelade och insamlade samtalen förvaras inlåst på krypterade och lösenordskyddade hårddiskar på universitetet. Här kan du läsa mer om projektet Ord om självmord.

Forskningsprojektet löper mellan 2018 och 2021 och insamlingen av data görs under perioder 2018-2019. Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Studiens utformning har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.