Department of Sociology

Seminars

At the Department of Sociology there are two active seminar series: The higher seminar and Identifying the current state of Sociology. For more information and schedule for each seminar see below.

The Higher Seminar

The next Higher Seminar:

February 28th,

Hedvig Gröndal, final seminar. The seminar will take place, in the Segerstedt Room (2-1026), Engelska Parken, at 14:15 to 16:00.

Title: Avoiding the Apocalypse by Managing Everyday Infections: Policy for the Rational Use of Antibiotics in Practic

Main Supervisor: Tora Holmberg, Sociology Department, Uppsala University
Second Reader: Hannah Bradby, Sociology Department, Uppsala University
Ph.D. Opponent: Associate Professor Kerstin Sandell, Lund University
Ph.D. Candidate Opponent: Isis Lindfeldt, Sociology Department, Uppsala University

You are most welcome!

Fall 2018

5 September, Philip Creswell, final-seminar, Sociology, Uppsala university
19 September,Marie Sépulchre, final-seminar, Sociology, Uppsala university
26 september - Professor Roger Chartier , Collège de France, Paris

Spring 2018

24 January, Dr. Ruth Penfold-Mounce, Department of Sociology, University of York
28 February, Hedvig Gröndal, final-seminar, Sociology, Uppsala university
21 March, Mai Lundemark, half-time seminar, Sociology, Uppsala univeristy
11 April, Professor Tom Shakespeare, Norwich Medical School, University of East Anglia, UK.
30 May, Aija Duntava, half-time seminar, Sociology, Uppsala univeristy

Fall 2017

30 August, Edvin Sandström, final-seminar, Sociology, Uppsala university (Note the time: 10.15)        
7 september, Elizabeth Stokoe and Rein Sikveland, Loughborough University, United Kingdom
13 September, Tobias Olofsson, half-time seminar, Sociology, Uppsala univeristy
20 September, Jonas Bååth, final-seminar, Sociology, Uppsala university
28 September, Louise Ryan, University of Sheffield
11 Oktober, Jérôme Michaud, Sociology and  Physics, Uppsala university
15 November, Professor Lisa Adkins,University of Tampere and University of Turku, Finland & School of Humanities and Social Science, University of Newcastle, Australia
29 November, Maria Langa, half-time seminar, Sociology, Uppsala university

Spring 2017

17 January Kristoffer Kropp, Roskilde universitet, Denmark (NOTE! a Tuesday and 13-15)
23 February: Giselinde Kuipers, University of Amsterdam
1 March Maricel Knechtel, Sociology, Uppsala university
15 March: Mirjam Künkler, Georg-August-Universität Göttingen
5 April Tobias Werron, Bielefeld University
10 April Brooke Harrington, Copenhagen Business School, Denmark  (NOTE! Monday, 14-16)
26 April Pernilla Agård, Sociology, Uppsala university
17 May Arne Dressler, University of Cologne, Germany
31 May Kathia Serrano Velarde, Max Weber Institute of Sociology, University of Heidelberg
7 June Mikael Svensson, Sociology, Uppsala university

Fall 2016

8 September: Jens Beckert, (Max Planck institutet, Köln)
14 September: Joseph Kotarba Texas State University
12 Oktober: Asaf Darr (Dep. of Sociology and Anthropology, University of Haifa)
21 December: Marie Sépulchre (Sociology Uppsala)

Spring 2016

28 January (Note: Thursday): Richard Swedberg (Sociology Uppsala)
10 February: Marcin Serafin (Max Planck Institutet, Köln)
4 May: Gary Alan Fine (Northwestern University, Chicago)
25 May: Ursula Mense-Petermann (Uni Bielefeld)
31 May (Note:Tuesday): Neil Fligstein, (The University of California, Berkeley)
1 June: Philip Creswell (Sociology Uppsala)

Seminar – Identifying the current state of Sociology

Purpose:

To open a dialogue about the current state of Sociology: Limitations and problems as well as tendencies that tell us something about future potentials.

Form:

Seminars – One of the participants makes a short introduction (20-25 minutes) to a previously decided theme or problem.

Participants:

The seminar invites people that through studies, research, teaching, tuition and so on have felt a need for such a dialogue.

When and where?

The seminars usually take place the last Monday each month at 4 pm in the Torgny Segerstedt Room E2-1026. The seminar program is announced on the web site of the Sociology department.

Scheduel

Time: 16-18

Room: Torgny Segerstedt-rummet  Eng 2-1026

Coordinator: Mats Franzén

Spring 2018

29/1 Demokrati eller kapitalism? I Tyskland gav Wolfgang Streeks bok Köpt tid – vilken dis-kuterades på seminariets första höstmöte 2017 – upphov till debatt mellan en rad välkända forskare. På svenska finns bidragen samlade i boken med samma titel som seminariet (Daidalos 2015). Sverker Gustavsson – som skrivit förordet till boken – inleder.

26/2 Sociologisk teori utanför historien? Frågan hur sociologisk teori förhåller sig till historien saknar enkelt svar; är den sociologiska teorin av det synkrona slaget får frågan inte heller något svar. Som underlag till en diskussion av frågan föreslås Daniel Hirschman & Ariail Reed: ’Formation stories and causality in sociology.’ Sociological Theory 2014, Vol. 32 (4), 259-282.

26/3 Alternatives to capitalism. Tom Burns will present some recent discussions for such alternatives and try to put them in perspective. Also this seminar can be seen as a sequel to the Streeck seminar last autumn.

23/4 Stad till salu. År 2016 gav Mats Franzén, Nils Hertting & Catharina Thörn ut en bok med detta namn och undertiteln Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde (på Daidalos). På seminariet presenterar Nils och Mats ett papper i vilket bokens huvudproblem och –resultat diskuteras.

28/5 Open: Proposals are most welcome!

Spring 2017

Monday 30 January 2017
We discuss Thomas Piketty.
An exampel of discussion paper that can be used is, Jesper Roines Thomas Piketty Capital in the Twenty-First Century

Monday 27 February 2017
Lars Udehn begins with Homo Sociologicus

Monday 27 March 2017 PhD Student presentations

  • Mai Lundemark: Facklig organisering av immigranter i Danmark – en projektbeskrivning
  • Josef Dahlberg: Sociologins didaktiska komponent – Ett diskussionsunderlag för hur vi kan skapa en sociologisk förståelse
  • Tobias Olofsson: Drilling, Measuring, Inferring and Proving: Risk and Uncertainty in Mineral Exploration and Economic Forecasting in Sweden

Monday 24 April 2017
Patrik Aspers begins with Socioontologi

Monday 29 May 2017
Thomas Coniavitis inleder med Några kommentarer till Hans Zetterberg ”The Historical Differentiation of European Institutional Realms.

Fall 2016

Monday 26 September 2016
Peter Sohlberg och Göran Ahrne Normer och Regler – var finns de?

Monday 31 October 2016
Mats Franzén Normkritik II

Monday 28 November 2016
Tom Burns och Ilkka Henrik Mäkinen Bringing Social Systems Theory back into Sociology.

Spring 2016

Monday 25 January 2016
Michael Allvin Vart är ”arbetet” på väg?

Monday 29 February 2016
Patrik Aspers Orsak, former och konsekvenser av värderingar inom och utom ekonomin

March ”Sociologidagar”

Monday 30 May 2016
Anders Rudqvist Utvecklingsprojekt, konflikter och tillämpad samhällsvetenskap – vad kan det sociologiska perspektivet bidra med?  Empiriska exempel från Latinamerika

Fall 2015

Monday 28 September 2015
Peter Ekegren Poststrukturalism → Postmodernism: Marxism

Monday 26 October 2015
Donald Broady Geometrisk sociologi. Om Bourdieu-traditionens egenart

Monday 30 November 2015
Peter Sohlberg Sociologins aktörs- och systemvokabulär – Parallella världar?