Sociologiska institutionen

Seminarier

Vid Sociologiska institutionen finns två aktiva seminarieserier: Högre seminariet samt Att identifiera sociologins nuvarande läge. Mer information samt schema för respektive seminarie finns nedan.

Högre seminariet

Högre Seminariet är institutionens centrala akademiska mötesplats. Vid seminariet lägger såväl internationella och nationella gäster fram sin forskning som institutions forskare. Högre seminariet omfattar även doktorandpresentationer av förstårsuppsats, halvtids- och slutseminarium.

Vid intresse att lägga fram uppsats vid högre seminariet kontakta ordförande för seminariet, Vessela Misheva.

Kommande Högre seminarier

24 Januari

Välkommen till årets första Högre Seminarium med vår gäst Prof. Ruth Penfold-Mounce, Department of Sociology, University of York, UK (seminariet hålls på Engelska)

Death Is Not the End: Posthumous Careers of Dead Celebrity Women

Seminariet sker den 24 januari i Segerstedt-rummet (2-1025), Engelska Parken, Hus 2, klockan 14:15 -16:00.

Nedan finns ett kort abstarkt samt CV. Mer information om Prof. Penfold-Mounce

Abstract

For many celebrity individuals dying is a successful and lucrative career move, and if the transition from life to death is handled carefully, they can have a thriving posthumous career. Dying can rejuvenate, reinvent, and protect the celebrity from their (often) destructive live self. The death of a celebrity may therefore mean that although the physical body is gone, their image survives, which means that the celebrity dead do not leave us. This presentation will engage with the differing success rates of the posthumous careers of both celebrity men and women, for whom death is just the beginning of a new phase in their celebrity career. Drawing on data from the annual Forbes Top Earning Dead Celebrity List, case studies of such celebrities as Michael Jackson, Marilyn Monroe, and Elizabeth Taylor will highlight the commercial and symbolic value of the celebrity dead. This data will be used to suggest that gender inequality, particularly in economic terms, is so deeply entrenched during life that it can extend into death itself.

Short CV

Dr Ruth Penfold-Mounce is a Senior Lecturer in Criminology in the Sociology Department at the University of York, UK. Her research interests focus on celebrity and popular culture, crime, and death. She is one of the founders of the Death and Culture Network based at the University of York and is an editor of the new Death and Culture Series with Emerald Publishing.

Välkommen!

Höstterminen 2018

5 september, Philip Creswell, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
19 september,Marie Sépulchre, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
26 september - Professor Roger Chartier , Collège de France, Paris


Vårterminen 2018

24 januari, Dr. Ruth Penfold-Mounce, Department of Sociology, University of York
14 februari, Richard Johansson, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
28 februari, Hedvig Gröndal slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
21 mars, Mai Lundemark, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
11 april, Professor Tom Shakespeare, Norwich Medical School, University of East Anglia, UK.
30 maj, Aija Duntava, halvtidsseminarium, sociologi, Uppsala universitet

Höstterminen 2017

30 augusti, Edvin Sandström, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet (obs: kl. 10.15)                                      
7 september, Elizabeth Stokoe och Rein Sikveland, Loughborough University, Storbitannien
13 september, Tobias Olofsson, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
20 september, Jonas Bååth, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
28 september, Louise Ryan, University of Sheffield
11 oktober, Jérôme Michaud, Sociologi och fysik, Uppsala univeristet
15 november, Professor Lisa Adkins,University of Tampere and University of Turku, Finland & School of Humanities and Social Science, University of Newcastle, Australia
29 november, Maria Langa, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet

Vårterminen 2017


7 januari Kristoffer Kropp, Roskilde universitet, Denmark (OBS! en tisdag och 13-15 )
23 februari Giselinde Kuipers, University of Amsterdam
1 mars Maricel Knechtel, Sociologi, Uppsala universitet
15 mars Mirjam Künkler, Georg-August-Universität Göttingen
5 april Tobias Werron, Bielefeld University
10 april Brooke Harrington, Copenhagen Business School, Denmark  (OBS! Måndag, 14-16 i rum 2-1077)
26 april Pernilla Agård, Sociologi, Uppsala universitet
17 maj Arne Dressler, University of Cologne, Germany
31 maj Kathia Serrano Velarde, Max Weber Institute of Sociology, University of Heidelberg
7 juni Mikael Svensson, Sociologi, Uppsala universitet

Höstterminen 2016

8 september: Jens Beckert, (Max Planck institutet, Köln)
14 september: Joseph Kotarba Texas State University
12 oktober: Asaf Darr (Dep. of Sociology and Anthropology, University of Haifa)
21 december: Marie Sépulchre (Sociology Uppsala)

Vårterminen 2016

28 january (Note: Thursday): Richard Swedberg (Sociology Uppsala)
10 february: Marcin Serafin (Max Planck Institutet, Köln)
4 may: Gary Alan Fine (Northwestern University, Chicago)
25 may: Ursula Mense-Petermann (Uni Bielefeld)
31 may (Note:Tuesday): Neil Fligstein, (The University of California, Berkeley)
1 june: Philip Creswell (Sociology Uppsala)

Seminarium – Att identifiera sociologins nuvarande läge

Syfte:

Att öppna en dialog om sociologins nuvarande tillstånd: Dess begränsningar och problem samt tendenser som kan spåras om sociologins framtida möjligheter.

Deltagare:

Seminariet vänder sig till de som genom sina studier, forskning, undervisning, handledning etc har känt behov av en sådan dialog.
Koordinator: Mats Franzén

Schema:

Tid: Kl 16 sista måndagen i månaden (OBS: ej sista april utan då en vecka tidigare den 23/4)
Lokal: Torgny Segerstedt-rummet Eng:2-1026

Våren 2018


29/1 Demokrati eller kapitalism? I Tyskland gav Wolfgang Streeks bok Köpt tid – vilken dis-kuterades på seminariets första höstmöte 2017 – upphov till debatt mellan en rad välkända forskare. På svenska finns bidragen samlade i boken med samma titel som seminariet (Daidalos 2015). Sverker Gustavsson – som skrivit förordet till boken – inleder.

26/2 Sociologisk teori utanför historien? Frågan hur sociologisk teori förhåller sig till historien saknar enkelt svar; är den sociologiska teorin av det synkrona slaget får frågan inte heller något svar. Som underlag till en diskussion av frågan föreslås Daniel Hirschman & Ariail Reed: ’Formation stories and causality in sociology.’ Sociological Theory 2014, Vol. 32 (4), 259-282.

26/3 Alternatives to capitalism. Tom Burns will present some recent discussions for such alternatives and try to put them in perspective. Also this seminar can be seen as a sequel to the Streeck seminar last autumn.

23/4 Stad till salu. År 2016 gav Mats Franzén, Nils Hertting & Catharina Thörn ut en bok med detta namn och undertiteln Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde (på Daidalos). På seminariet presenterar Nils och Mats ett papper i vilket bokens huvudproblem och –resultat diskuteras.

28/5 Öppet: Förslag är högst välkomna!

Hösten 2017

Höstens program bjuder tre seminarier, samtliga med direkt anknytning till samtidens kritiska händelser.

Måndag 25 september 2017:  Göran Ahrne om Wolfgang Streecks Köpt tid (Gekaufte Zeit [2013]) – en diagnos av den samtida globala kapitalismen som ett slags oförlöst kris alltsedan 1970-talet: kapitalism på krita som Magnus Lundström skrev i sin recension i Arbetarbladet. (Som snabbintroduktion, läs gärna Streecks artikel ’The crisis of democratic capitalism’ i NLR 71, 2011, 5-29).

Måndag 30 Oktober 2017: Mats Franzén om populismen som fenomen och svar på kapitalismen olösta samtidskris med utgångspunkt i Jan-Werner Müllers Vad är populism? (2017; Was ist populismus? [2016]).

Måndag 27 november 2017: Anders Rudqvist & Kaj Århem presenterar ett nytt forskningsprojekt om Colombia efter ett halvsekel av inbördeskrig: Peasent reserves and the future of smallholder agriculture in post-conflict Clombia: a new model for urban development?

Vårterminen 2017

Måndagen 30 januari 2017
Vi diskuterar Thomas Piketty.
Som diskussionsunderlag kan bl a användas Jesper Roines Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet

Måndagen 27 februari 2017
Lars Udehn inleder med Homo Sociologicus

Måndagen 27 mars 2017 Doktorandpresentationer

  • Mai Lundemark: Facklig organisering av immigranter i Danmark – en projektbeskrivning
  • Josef Dahlberg: Sociologins didaktiska komponent – Ett diskussionsunderlag för hur vi kan skapa en sociologisk förståelse
  • Tobias Olofsson: Drilling, Measuring, Inferring and Proving: Risk and Uncertainty in Mineral Exploration and Economic Forecasting in Sweden

Måndagen 24 april 2017
Patrik Aspers inleder med Socioontologi

Måndagen 29 maj 2017
Thomas Coniavitis inleder med Några kommentarer till Hans Zetterberg ”The Historical Differentiation of European Institutional Realms.

Hösten 2016

Måndagen 26 september 2016
Peter Sohlberg och Göran Ahrne Normer och Regler – var finns de?

Måndagen 31 oktober 2016
Mats Franzén Normkritik II

Måndagen 28 november 2016
Tom Burns och Ilkka Henrik Mäkinen Bringing Social Systems Theory back into Sociology.

Våren 2016

Måndagen 25 januari 2016
Michael Allvin Vart är ”arbetet” på väg?

Måndagen 29 februari 2016
Patrik Aspers Orsak, former och konsekvenser av värderingar inom och utom ekonomin

Mars  ”Sociologidagar”

Måndag 30 maj 2016
Anders Rudqvist Utvecklingsprojekt, konflikter och tillämpad samhällsvetenskap – vad kan det sociologiska perspektivet bidra med?  Empiriska exempel från Latinamerika

Hösten 2015

Måndagen 28 september 2015
Peter Ekegren Poststrukturalism → Postmodernism: Marxism

Måndagen 26 oktober 2015
Donald Broady Geometrisk sociologi. Om Bourdieu-traditionens egenart

Måndagen 30 november 2015
Peter Sohlberg Sociologins aktörs- och systemvokabulär – Parallella världar?