Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik

Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson 

Finansiering: Socialstyrelsen

Projekt tid: Februari 2013 – December 2014

Projektbeskrivning: Ett pilotprojekt bedrivs av socialstyrelsen i fem kommuner - Borlänge, Majorna-Linne i Göteborg, Sandviken, Tyresö och Umeå med syfte att stärka helhetssynen och samverkan mellan enheter i kommunen med ansvar för barn, ungdom och familj respektive missbruk och beroende. Studien genomförs i formen av en programteoriutvärdering med såväl en formativ som en summativ ansats.