Rasism inom hälso-och sjukvården: utveckling och implementering av antirasistiska strategier genom gemensam kunskapsproduktion och utvärdering

Huvudansvarig: Professor Hannah Bradby (Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet).

Medsökande: Professor Beth Ahlberg (Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet), docent Suruchi Thapar-Björket (Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet) och Sarah Hamed (doktorand vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet).

Finansiering: Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Period: Juni 2017 - december 2020.

Projektbeskrivning: Målet med projektet är att utvärdera och förbättra vården för både patienter och vårdpersonal genom att motverka den institutionella och individuella rasismen. Vi vill kunna möjliggöra för en konstruktiv och givande diskussion kring rasism inom hälso-och sjukvården på ett icke dömande sätt. Vi vill också kunna utveckla yrkesrutiner för att förstärka jämställdheten när det gäller bemötande men också hälsoresultat. Vi vill också utvärdera och förbättra klagoprocessen för patienter och vårdpersonal så att hantering av rasism inom hälso-och sjukvården förblir en del av arbetsplats rutiner och processer.

Projektet indelas i fyra faser:

  1. Insamling av data genom individuella kvalitativa intervjuar med patienter och vårdpersonal samt kritisk analys av klagoprocessen och utbildningsmaterial som används inom olika sjukvårdsutbildningar.
  2. Att bilda ett kollaborativt nätverk av berörda och intresserade parter. Detta arbete kommer att leda till tredje fasen
  3. Att utveckla skräddarsydda riktlinjer för att stödja ändrade processer inom hälso- och sjukvården samt sjukvårdsutbildningar.
  4. Implementering av utvecklade riktlinjerna med hjälp av våra partners. Under denna fas kommer det att pågå en kontinuerlig utvärdering för att införa nödvändiga ändringar med målet att reducera den institutionella rasismen.