Par som lever med demens

Projektansvarig: Anita Wejbrandt, MSsc.

Projektbeskrivning: Detta avhandlingsprojekt rör relationell tillfredsställelse och demens. Inom avhandlingsprojektet genomförs dels en kvalitativ studie (intervjuer) och dels en kvantitativ studie (enkät) där makar till personer som har en pågående demensutveckling deltar. Avhandlingsprojektet bidrar till en ökad förståelse av anhörigas upplevelser av relationell tillfredsställelse under olika faser en demensutveckling och gällande en rad kontextuella områden som t.ex. kommunikation, aktivitet och omsorg.

Finansiering: Doktorandtjänst finansierad av Uppsala Universitets Samhällsvetenskapliga Fakultet

Handledare: prof. Gunhild Hammarström (Uppsala Universitet), fil dr. Marianne Winqvist (FoU Regionförbundet Uppsala Län) & prof. Rafael Lindqvist (Uppsala Universitet)