Sociologiska institutionen

Livsstilsdiskussioner i medicinsk interaktion med äldre människor

Delprojektansvarig: Clara Iversen, FD (Uppsala universitet). Projektet ingår i ett huvudprojekt för vilket professor Anna Lindström (Uppsala universitet) ansvarar.

Detta projekt syftar till att undersöka hur frågor om livsstil uppkommer och behandlas i möten mellan vårdpersonal och äldre patienter. Livsstil kan vara ett känsligt område eftersom det har moraliska implikationer för både vårdgivare och vårdtagare. Vårdgivaren å ena sidan rör sig i ett område på gränsen mellan sjukvård och privatliv och kan därför uppfattas som moraliserande. Vårdtagaren å andra sidan kan anses ha ett ansvar att optimera sina chanser att bli frisk och inte förstöra sin hälsa genom dåliga vanor såsom rökning. Studien visar att båda deltagarna förhåller sig till dessa problem och ger exempel på resurser för att hantera dem.

Finansiering: Förstudiebidrag från FORTE