Hälsa och välbefinnande:

effekter av interaction med hund i äldrevården

Projektansvarig: Docent Ulla Hellström Muhli

Samarbetspartners: prof. Lars-Erik Berg (projektledare) (Högskolan i Skövde), doktorand Anette Lundin (Högskolan i Skövde) och doktorand Ann-Marie Svensson (Högskolan i Skövde).

Finansiering: KK-stiftelsen

Projektbeskrivning: Övergripande syfte/mål var att studera effekter för äldres välbefinnande vid särskilda boenden av kontakt med utbildade vårdhundar. Effekter har dokumenterats och analyseras i kontrollerade studier med användande av tekniker och perspektiv från socialpsykologi, vårdvetenskap och medicinsk fysiologi. Delsyfte utifrån socialpsykologi och vårdvetenskap (i vilka jag deltar som handledare) var: att värdera om användningen av hundar kan visas ha positiva effekter på välbefinnande för de äldre och/eller personal.