‘Lived Citizenship’ och personer med funktionsnedsättning: identitet, status och rättigheter

Avhandlingsprojektet syftar att belysa relationen mellan personer med funktionsnedsättning och samhället med hjälp av/utifrån begreppet medborgarskap. Begreppet används utifrån ett sociologiskt perspektiv som ’lived citizenship’ och tillämpas i den svenska kontexten. Studien är en kvalitativ studie av personer med funktionsnedsättnings erfarenhet av att känna sig vanliga men också annorlunda. Medborgarskap, gemenskap, identitet som funktionshindrad och rättigheter är de centrala begreppen i detta projekt.

Finansiering: Projektet finansieras av DISCIT (ett EU-projekt finansierad av 7th Framework Programme stipendium) och en doktorandtjänst från Sociologiska Institutionen, Samhällsvetenskapliga fakultetet, Uppsala Universitet.

Projektansvarig: Marie Sépulchre

Handledare: prof. Rafael Lindqvist (Uppsala Universitet)

Bihandledare: prof. Sandra Torres (Uppsala Universitet)