Sociologiska institutionen

En globaliserad äldreomsorg:

en studie av tvärkulturella möten inom ramen för den svenska äldreomsorgen

Projektledare: prof. Sandra Torres (Uppsala Universitet)

Samarbetspartner: prof. Azita Emami (Seattle University & Karolinska Institutet).

Finansiering: Projektet finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) via det FLARE-anslaget (FLARE står för Future Leader of Aging Research in Europe) som tilldelades till prof. Torres 2008. ERA-AGE NET står för (European Research Area on Aging). Förstudierna för detta projekt finansierades av ESF-rådet Europeiska Socialfondens Program Växtkraft Mål 3 via ett anslag som tilldelades Mälardalens Högskola.


Projektbeskrivning: Detta projekt utgår ifrån den etniska och kulturella mångfaldens eventuella påverkan på hur äldreomsorgen i vårt land utformas och utförs. Fokus ligger på de utmaningar och möjligheter som tvärkulturella möten inom ramen för den svenska äldreomsorgen innebär. Projektet syftar till att belysa hur äldreomsorgsgivarna, äldreomsorgstagarna och anhöriga ser på att ge och ta omsorg över etniska och kulturella gränser. I fokus har vi frågor såsom: hur föreställer sig äldreomsorgsgivarna att äldreomsorgstagarna som har en annan etnisk och kulturell bakgrund än dem är och vice versa?; Hur agerar de olika äldreomsorgsaktörerna i frågan på att ge och ta omsorg från personer med en annan etnisk och kulturell bakgrund än de egna?; Vilka föreställningar om ’de Andra’ finns i detta sammanhang och hur påverkar dessa den omsorgen som ges och tas inom ramen för den svenska äldreomsorgen? Det empiriska materialet för projektet utgörs av över 330 timmar av deltagande observation vid två olika ålderdomshem och 37 kvalitativa djupintervjuer. Analysen av den insamlade empirin fortgår. (För information om resultat se publikationslista till höger)