Barn i missbruksmiljöer

Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson

Samarbetspartner: prof. Elisabeth Näsman (projektledare) & Regionförbundet i Uppsala län (FoU).

Finansiering: Folkhälsoinstitutet

Projekt tid: December 2012 – mars 2015.

Projektbeskrivning: Syftet är att förbättra stödinsatserna för barn och ungdomar och till föräldrarna i deras roll som föräldrar. Intervjuer ska genomföras med barn och föräldrar i familjer där föräldern eller föräldrarna har eller har haft problem med missbruk av alkohol och droger. Vi vill veta hur föräldrar och barn i de här familjerna själva ser på vad som är svårt, vilket slags insatser de behöver och hur dessa bör vara utformade. Intervjuerna ligger, tillsammans med tidigare forskning och beprövad erfarenhet, till grund för en forskningscirkel där professionella inom den sociala barnavården möter de professionella från beroende- eller missbruksvården för vuxna för att gemensamt arbeta fram förslag till bättre insatser för barn, ungdomar och föräldrar. Erfarenheterna ska sedan spridas till andra kommuner och landsting.